استخدام

نام (*)

نام خانوادگی (*)

کد ملی

تاریخ تولد

محل تولد

نام پدر

جنسیت
 مرد زن

وضعیت تأهل
 مجرد متأهل

خدمت سربازی
 انجام شده معافیت دائم معافیت موقت

تحصیلات
 دیپلم فوق دیپلم لیسانس فوق لیسانس دکتری


*سوابق علمی/تحصیلی/تخصصی

مقطع

رشته تحصیلی

گرایش

سال شروع

سال شروع

نام واحد آموزشی

کشور

شهر

معدلسوابق کاری*

نام محل کار قبلی

تلفن محل کار قبلی

تاریخ شروع به کار

آخرین پست

آخرین حقوق

تاریخ اتمام کار

علت ترک کار

کشور

شهر


*مهارت در زبان های خارجی

زبان خارجی

نوع توانایی

میزان تسلط


شغل مورد علاقه

تلفن ثابت

تلفن همراه

ایمیل

آدرس

سایر مدارک، علایق،و یا دوره های آموزشی راکه داشته اید و یا گذرانده اید به اختصار توضیح دهید

بارگذاری مدارک