شرکت توسعه تجارت بنیان ساز
وارد کننده کاغذ و مقوا
+

تعداد مشتریان

+

تعداد پرسنل

سال

سابقه شرکت

پیام مدیر عامل

شرکت بنیان ساز تلفیقی از دانش ، تخصص ، تجربه جهت ارائه ی محصولات با کیفیت و خدمات مناسب به مشتریان می باشد. ما بر این باوریم که توسعه شرکت جزء با اتکا به منابع انسانی توانمند و متخصص تحقق نخواهد یافت.
در همین راستا تلاش در جهت مشتری مداری ، ارتقا کیفیت خدمات ، رضایت کارکنان و تأمین منافع استفاده کنندگان از محصولات و خدمات ارائه شده ، نه یک شعار ، بلکه برای ما یک اعتقاد و باور است.
بهره گیری از روش های مدیریت استراتژیک ؛ ایجاد محیط پویا و آرام برای همکاران ، استفاده از تمامی ظرفیت های موجود برای پیشبرد اهداف شرکت ، قانون گرایی ، تقویت سیستم های کنترلی و نظارتی ، اعمال نگرش علمی جامع ، بازاریابی هدفمند و مبتنی بر تعامل صحیح با مشتریان ؛ شفافیت صورتهای مالی و اطلاعات شرکت ، انتخاب همکاران بر مبنای شایسته سالاری ، آموزش کارکنان کاهش هزینه ها از مهمترین برنامه های کاری این شرکت است.

با احترام « فاطمه علیزاده »

مدیر عامل : سرکارخانم علیزاده

رئیس هیئت مدیره : آقای غفورزاده

نائب رئیس هیئت مدیره : آقای سر کرم اصلی